Szczegóły dotyczące planu żywieniowego

Po pierwszej wizycie, zebraniu informacji o stanie zdrowia, wykonywanej pracy, trybie dnia oraz preferencjach żywieniowych rozpoczynamy indywidualne dopasowanie i ułożenie planu żywieniowego.

W naszej ofercie są dwie opcje, plan na 7 dni lub na 14 dni.

Każdy z nich zawiera umówiona liczbę posiłków, którą jesteś w stanie przygotowywać (najlepiej 4-5) z zaznaczeniem pór tych posiłków. Każdy z planów zawiera zbilansowane i niepowtarzające się posiłki. Można ja między sobą zamieniać, np. śniadanie z jednego dnia ze śniadaniem z drugiego, czy obiad z trzeciego dnia z obiadem z piątego itd. Po 7 lub 14 dniach nie ma obowiązku wykupywania nowego planu żywieniowego. Jest on zbilansowany i można dowolnie wymieniać i łączyć między sobą posiłki z poszczególnych grup (np. dowolne pierwsze śniadanie + dowolne drugie śniadanie + obiad z dowolnego dnia itd). Szczegółowo zalecenia i stosowanie jadłospisu omawiamy w trakcie odbioru ewentualnie wysyłamy go drogą mailową. Czas na wykonanie planu żywieniowego to 7 dni od daty pierwszej wizyty.

Nasza oferta

Zapisz się na wizytę